Du học Mỹ: 6 thách thức hòa nhập

Học kỳ đầu tiên của trường đại học ở Hoa Kỳ là một thời gian thú vị cho sinh viên quốc tế, nhưng có một số trở ngại mà tự nhiên phát sinh trong một quốc gia mới và môi trường học tập .

du-hoc-my

Tiếp tục đọc

Advertisements

Úc công bố quy định thị thực mới để thu hút du học sinh

MELBOURNE : trường đại học Úc , đã chứng kiến ​​suy giảm tuyển sinh sinh viên quốc tế , sẽ được hấp dẫn hơn đối với họ , bao gồm cả từ Ấn Độ, theo các quy định thị thực mới công bố hôm nay cho học kỳ thứ hai của năm 2012. Các thông tin du học Úc khác: http://www.amec.com.vn/du-hoc-uc/

sinh-vien-du-hoc-uc

Tiếp tục đọc