Du học Úc: Trường Đại học Charles Darwin

Tổng quan

Đại học Charles Darwin (CDU) là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu nằm ở Darwin, thành phố thủ đô bắc nhất tại Úc. Đại học Charles Darwin được xếp hạng trong top 2% các trường đại học và trong Top 100 dưới 50 (Times Higher Education, 2013-14). CDU xếp thứ 4 ở Úc Khoa học môi trường và sinh thái (Thomson Reuters năm 2011).

Đại học Charles Darwin

Tiếp tục đọc

Advertisements