5 trường đại học hàng đầu ở Đức để du học ngành cơ khí

Kỹ thuật cơ khí là một kỷ luật về kỹ thuật áp dụng các nguyên tắc về kỹ thuật, vật lý và khoa học vật liệu để phân tích, thiết kế, sản xuất và bảo trì các hệ thống cơ học.

mechanical-engineering-696x435

Dưới đây là 5 trường đại học hàng đầu của Đức để nghiên cứu kỹ thuật cơ khí *:

  TU CLAUSTHAL

Kể từ đầu năm 2009, Đại học Công nghệ Clausthal là thành viên của Niedersächsische Technische Hochschule, NTH https://www.amec.com.vn/tuyen-sinh-du-hoc-nghe-co-khi-tai-duc.html. Kết hợp chuyên môn kỹ thuật và khoa học của Lower Saxony, Đại học là một phần của các trường đại học kỹ thuật tốt nhất ở Đức. Nghiên cứu và giáo dục tại Đại học Công nghệ Clausthal hiện đang tập trung vào Năng lượng và Nguyên liệu thô, Khoa học tự nhiên và Vật liệu, Kinh tế, Toán học, Khoa học Máy tính, Cơ khí và Kỹ thuật Chế tạo.

TU BRAUENSCHWEIG

U Braunschweig là viện công nghệ lâu đời nhất ở Đức: nền tảng của trường đại học hiện đại của chúng ta đã được đặt vào năm 1745 với Collegium Carolinum. Khóa học cử nhân Cơ học được thiết lập trong học kỳ mùa đông 2008/09. Các module chuyên nghiệp hóa bao gồm một mô-đun tùy chọn không kỹ thuật (4 tín chỉ) và báo cáo dự án (6 tín chỉ) https://www.amec.com.vn/du-hoc-nghe-o-duc/. Công việc của dự án liên ngành được thực hiện trong các nhóm và đặc biệt nhằm giúp học sinh phát triển các kỹ năng sau: phát triển, thực hiện và trình bày các khái niệm cũng như chuẩn bị và xây dựng các kết quả theo nhóm.

BTU COTTBUS – SENFFENBERG

Các lợi ích nghiên cứu của Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus-Senftenberg tập trung vào môi trường, xây dựng, năng lượng, vật liệu và thông tin và công nghệ truyền thông. Và do đó BTU tuyên bố: Chúng tôi sống Khoa học. Việc tạo ra các công nghệ chủ chốt thông qua đổi mới cũng như tạo ra kiến ​​thức thông qua nghiên cứu và giáo dục là yếu tố quyết định trong một thị trường toàn cầu https://www.amec.com.vn/ven-man-bi-mat-khi-du-hoc-nghe-nha-hang-khach-san-tai-duc.html. Nó đã được Ủy ban châu Âu về Khoa học và Nghiên cứu nêu bật, cần phải phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới và giáo dục mạnh mẽ khu vực, có liên quan chặt chẽ tới các khía cạnh kinh tế khu vực cũng như các khía cạnh kinh tế toàn cầu.

Đại học MAGDERBURG

Sau khi sáp nhập trường Đại học Kỹ thuật hiện nay https://www.amec.com.vn/du-hoc-duc-nganh-quan-tri-kinh-doanh.html, Trường Cao đẳng Đào tạo Giáo viên và Trường Y khoa vào năm 1993, Đại học Magdeburg là một trong những trường đại học trẻ nhất trong tiểu bang. Để đáp ứng những thách thức nảy sinh trong xã hội thông tin hiện đại, EIT cung cấp một loạt các chương trình nghiên cứu hiện đại và liên ngành, một số được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các khoa khác tại Đại học Otto von Guericke và mở ra sự nghiệp tuyệt vời triển vọng cho sinh viên của chúng tôi. Ngoài ra, kỹ thuật cơ khí ở Magdeburg là viết tắt của sức mạnh nghiên cứu và các dự án sáng tạo.

RWTH AACHEN

RWTH Aachen được tìm thấy vào năm 1880, có truyền thống lâu đời về giáo dục xuất sắc bao gồm chín khoa trong đó Khoa Khoa học Kỹ thuật https://www.amec.com.vn/du-hoc-duc-nganh-quan-he-quoc-te.html. Phạm vi nghiên cứu kỹ thuật của Aachen RWTH phù hợp với ý tưởng mở rộng tiềm năng kỹ thuật điện. Sinh viên được học tập sâu về cơ bản – toán học, tin học và giáo dục kỹ thuật điện không thể đánh bại ở Đức. Học sinh bắt đầu nghiên cứu tập trung vào toán học, khoa học máy tính, và giai đoạn cơ bản của kỹ thuật điện. Khái niệm cơ bản tiếp tục kéo dài từ ba đến bốn học kỳ. Chương trình giảng dạy là khá khó khăn toán học để dễ dàng theo cách của họ hướng tới những điều cần thiết của các nguyên tắc kỹ thuật và các khái niệm cấu trúc.

Advertisements