Giao thông công cộng ở Úc

Chúng tôi đã đặt cùng một hướng dẫn giao thông công cộng ở Úc vì mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có hệ thống giao thông công cộng của riêng mình, có nghĩa là các dịch vụ, giá vé và các nhượng bộ sinh viên khác nhau đáng kể trên cả nước.

giao-thong-uc Tiếp tục đọc

Advertisements